Biliyor musunuz?

 • Dünya genelinde her 10 saniyede bir kişi diyabetle ilgili komplikasyonlardan dolayı ölmektedir.
 • Diyabet, önde gelen ilk 10 ölüm nedeninden biridir.
 • Diyabetlilerin diyabetik olmayanlara göre 2,3 kat daha yüksek sağlık harcamaları vardır.
 • En sık görülen diyabet türü olan tip 2 diyabet yaklaşık %90’ı aynı zamanda obezite hastasıdır.
 • Diyabet prevalansı ABD nüfusu için %8,9, morbid obez olan bireylerde %25’ten fazladır.
 • Metabolik ve bariatrik cerrahi, obeziteden etkilenen kişilerde Tip 2 Diyabet için en etkili tedavi yöntemidir ve hemen hemen tüm vakalarda remisyon veya iyileşme ile sonuçlanabilir.

Tip 2 Diyabet Nedir?

Tip 2 diyabet tüm olguların yaklaşık yüzde 95’ini oluşturan en yaygın diyabet türüdür. Diyabetin başlıca nedeni obezitedir. Dünya çapındaki diyabet hastalığındaki endişe verici artışın nedeni obezitenin kontrolsüz artışına bağlıdır. Diyabet kardiyovasküler hastalık, inme, körlük, böbrek yetmezliği, nöropati, amputasyon (kol bacak gibi uzuvların kesilmesi), iktidarsızlık (kısırlık), depresyon, bilişsel gerileme ve bazı kanser türleri gibi ölüm riski içeren birçok sağlık sorununa yol açar. Diyabete bağlı erken ölüm %80’e kadar artmış ve yaşam beklentisi 12 ila 14 yıl arasında azalmıştır.

Tip 2 diyabet için mevcut tedavi, yaşam tarzı değişiklerini (kilo kaybı, uygun diyet, egzersiz) ve anti-diyabet ilaçlarını içerir. Bu tedavilere rağmen, kan şekeri düzeylerinin aşırı derecede yüksek olmasına engellenemeyebilir. Aslında, Genellikle tip 2 diyabet zamanla daha da kötüleşir, kan şekerinin kontrol altında tutulması için daha fazla sayıda veya daha yüksek doz ilaç kullanımı gerektirir. Bu nedenle Tip 2 Diyabet, kronik ve ilerleyici bir hastalık olarak kabul edilmiştir.

Bariatrik – Metabolik Cerrahi ve Tip 2 Diyabet

Bariatrik cerrahi tedavisi olan hemen hemen tüm bireylerin diyabet durumunda iyileşme gözlenir. 135.000’den fazla hastada yapılan bariatrik ameliyat incelendiğinde, tip 2 diyabetin aşağıdaki şekillerde etkilendiği bulundu:

Cerrahi, hastaların yaklaşık %90’ında tip 2 diyabeti geriletir:

 • Kan şekerini düşürür.
 • İlaç sayısını ve dozunu azaltır.
 • Diyabetle ilişkili sağlık problemlerini iyileştirir.

Cerrahi, tip 2 diyabetli bireylerin %78’inde remisyona girmesine neden olur:

 • Kan şekerini normal seviyelere getirir.
 • Diyabet ilaçları ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ömrü uzatır

 • Tip 2 diyabetin iyileşmesini veya gerilemesini sağlayarak beklenen ömrü uzatır.

FAYDALAR VE RİSKLER

Tip 2 Diyabet dünyada önde gelen ölüm nedenlerindendir. Kalp hastalıkları, inme ve böbrek yetmezliğinden kaynaklanan ölüm riskine önemli bir katkıda bulunur. Her yıl milyonlarca insan diyabetin etkilerinden ölmektedir. Bariatrik cerrahideki ilerlemelerle, bu bireylerin birçoğu kurtarılabilir ve daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sağlanabilir.

Bariatrik cerrahi her ne kadar riskli olsa da, uzun süreli devam eden diyabetin getirdiği ölüm riski (çoğu zaman ilaçla yetersiz tedavi edilir) daha fazladır Yine de, her hastanın ameliyat riski, diabetin süresi ve şiddeti ile birlikte diğer obezite ile ilişkili sağlık sorunları bağlamında değerlendirilmelidir.

ULUSLARARASI DİYABET VAKFI’NIN TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE BARİATRİK CERRAHİ İLE İLGİLİ DURUM AÇIKLAMASI

2011 yılında New York’ta Tip 2 Diyabet için Girişimsel Tedaviler Dünya Kongresi’nde endokrin uzmanları, cerrahlar ve halk sağlığı uzmanları toplandı. Dünyaca ünlü uzmanlar tarafından sunulan kanıtlara dayanarak, Uluslararası Diyabet Vakfı (UDV), Tip 2 Diyabetin en büyük nedeni olan obezitenin  tedavi edilmesinin önemini anlatan bir bildirge yayınladı:

 • Diyet ve ilaç tedavisine ek olarak, bariatrik ameliyatlar obeziteden etkilenen hastalarda diyabetin iyileştirilmesi için güçlü bir seçenektir.
 • Bariatrik cerrahi, ilaç tedavisi ile hedeflerine ulaşamayan Tip 2 Diyabet ve obezite hastaları için uygun bir tedavi yöntemidir.
 • Tip 2 Diyabet ve Vücut kitle indeksi (VKİ) değeri 35 veya daha fazla olan kişilerde cerrahi kabul edilebilir bir seçenek olmalıdır.
 • Kalp hastalığı gibi büyük risk faktörlerinin varlığında Tip 2 Diyabetin medikal rejimle yeterince kontrol altına alınamayacağı durumlarda, VKİ’leri 30 ile 35 arasında olan hastalarda alternatif bir tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir.
 • Bariatrik cerrahi Tip 2 Diyabetin tedavisinde kostefektiftir (maliyet-etkindir).
 • Bariatrik cerrahi ile komplikasyon ve ölüm riski, safra kesesi ameliyatındaki risk kadar düşüktür.

Tip 2 Diyabet için metabolik ve bariatrik cerrahi, devam eden multidisipliner bakım, hasta eğitimi, takip ve klinik denetimin yanı sıra güvenli ve etkili cerrahi prosedürleri içeren kabul edilmiş kılavuzlar içinde gerçekleştirilmelidir.

Aramamızı İsterseniz

Numaranızı Bırakın.


* Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.
* Bilgileriniz yayımlanmamaktadır.
* Kişisel bilgileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Aramamızı İsterseniz

Numaranızı Bırakın. • * Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.
 • * Bilgileriniz yayımlanmamaktadır.
 • * Bilgileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Obezite ve Metabolik Cerrahi

Op. Dr. Özgün Akgül

Etiketler , , , , , ,