Surgeon MD. Özgün Akgül

Obesity and Metabolic Surgery

Op. Dr. Özgün Akgül, begann nach seinem Abschluss an der medizinischen Fakultät der Universität Erciyes im Jahr 2007 mit seiner Fachausbildung an der Atatürk-Ausbildungs- und Forschungsklinik der Universität Izmir Kâtip Çelebi und wurde 2014 chirurgischer Arzt. Nachdem er Facharzt wurde, arbeitete er bis 2016 im Bornova Türkan Özilhan Staatskrankenhaus, dann im Kordon Adipositas- Zentrum und im Privaten Ege Stadtkrankenhaus. Er arbeitet seit 2019 in seiner eigenen Privatpraxis. Er hat Erfahrung in der Adipositas-Chirurgie, Stoffwechselchirurgie, Hernienchirurgie und Krebschirurgie. Er ist Mitglied der Türkischen Chirurgie Vereinigung, der Nationalen Endoskopischen Laparoskopischen Chirurgie Vereinigung sowie der Türkischen Bariatrischen und Metabolischen Chirurgie Vereinigung.

Op. Dr. Özgün Akgül

Türk Cerrahi Derneği, 2014
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, 2015
Metabolik Cerrahi Derneği, 2016
İzmir Tabip Odası, 2016

2014-2016 TC Sağlık Bakanlığı Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
2016 Kordon Obezite Merkezi
2016 Özel Ege Şehir Hastanesi
2012 Mide Kanseri Cerrahi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
2013 School of Oncoplastic Breast Surgery, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
2014 Türk Cerrahi Derneği, Cerrahi Yeterlik Belgesi
2015 Onkoplastik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Kursu
2015 14. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu
2015 13. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
2015 Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Kursu
2015 Laparoskopik Cerrahi Sütür ve Stapler Teknikleri Kursu
2016 Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:
1. Asymptomatic Heterotopic Ossification on Abdominal Scar and Ileostomy
Ö. Akgül, E. Çapkınoğlu, M. K. Atahan
Annual Meeting of European Society of Surgery, 2012
2. Simultaneous Incarcerated Littre’s Hernia Repair and Extraanatomic By-pass Procedure of Our Case With Multiple Morbidity Factors
M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
Premières Journées Internationales De Cardiologie et De Chirurgie Cardiovasculaire Sidi Bel Abbès, 2012
3. Gastrointestinal Stromal Tumor and Early Adenocarcinoma in Stomach
M. K. Atahan, Ö. Akgül, M. Hacıyanlı, K. E. Kamer, E. Tarcan
International Surgical Week, 2013

1. Çoklu morbidite etmenine sahip olguda inkarserasyonsuz Littre fıtığı tamiri ile eş zamanlı ekstraanatomik bypass uygulamamız
M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 2012

2. Proktolojide Hastalar Bizi Yanıltabilir mi?
E. Sarı, E. Çapkınoğlu, Y. Kumkumoğlu, S. Karaıslı, Y. E. Danış, İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, T. Acar, M. Hacıyanlı, Ö. Taşkaynatan
CausaPedia Hakemli Olgu Dergisi 2014;3:994

3. Laparoskopik adrenalektomi yapılan bir hastada sol retroaortik renal ven ve sağ sürrenal ven varyasyonunun rastlantısal birlikteliği
H. Kar, N.Cin, Y. Peker, E. Durak, Ö. Akgül, H. Bağ, F. Tatar
Dicle Tıp Dergisi 2015

1.N. Cin, F. A. Tatar, Y. Peker, H. Kar, C. Tavusbay, Ö. Akgül, H. Genç
Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2011

2. Dosetaksel Bazlı Kemoterapi Tedavisi Alan Hastada Gelişen Kolit Olgusu
H. Kar, N. Cin, Y. Peker, C. Tavusbay, Ö. Akgül, F. A. Tatar, H. Genç
Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2011

3. Nadir Görülen Bir Olgu: Duodenal Somatostatinoma
A. Er, N. Ekinci, Ö. Akgül, Ö. Dere, K. E. Kamer, T. Akgüner, M. Peşkersoy
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2012

4. Madde bağımlılığına bağlı mezenterik vasküler oklüzyon: Olgu sunumu
Ö. Akgül, M. K Atahan, İ. Kızıloğlu, N. Coşgun, B. Taşkın, E. Tarcan
Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2013

5. Memenin Paget Hastalığı Klinik Deneyimlerimiz
H. Kar, N. Cin, Ö. Akgül, E. Durak, K. E. Kamer, A. A. Sarı, S. C. Yiğit, M. Hacıyanlı, E. Tarcan
Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2013

6. Çoklu morbidite etmenine sahip olguda inkarserasyonsuz Littre fıtığı tamiri ile eş zamanlı ekstraanatomik bypass uygulamamız
M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 2013

7. Rastlantısal Ve Rastlantısal Olmayan Papiller Tiroid Mikrokanserlerinin Klinik Ve Patolojik Karakteristik Özellikleri
Ö. Akgül, K. E. Kamer, M. B. Gökova, E. Sarı, T. Acar, M. Peşkersoy, M. Hacıyanlı
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

8. İntestinal Obstruksiyona Neden Olan Paraduodenal Herni Olgusu
E. Sarı, S. Karaıslı, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, T. Acar, K. Yemez, C. Onak, M. Bayındır, E. Tarcan
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

9. Primer Hiperparatiroidi Hastalarında İntraopereratif Parathormon Ölçümünün Etkinliği
E. Sarı, M. Hacıyanlı, Y. Kumkumoğlu, S. Karaıslı, Ö. Dere, Ö. Akgül, Ö. S. Gür
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

10. Primer Tiroid Lenfomasında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları: 4 Olgu Sunumu
H. Genç, T. Acar, N. Coşgun, Ö. Akgül, E. Sarı, S. Karaıslı, K. E. Kamer, M. Hacıyanlı
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

11. Laparoskopik Sağ Adrenalektomi Yapılan Bir Hastada, Sol Retroaortik Renal Ven
Varyasyonu İle Sağ Adrenal Ven Varyasyonunun Rastlantısal Birlikteliği
H. Kar, N. Cin, Y. Peker, E. Durak, Ö. Akgül, H. Bağ, F. A. Tatar
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

12. Laparaskopik Sürrenalektomi Sonuçları İle Açık Sürrenalektomilerin Karşılaştırılması
O. Dülgeroğlu, M. Hacıyanlı, Y. Kumkumoğlu, Ö. Gür, E. Durak, F. A. Tatar, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

13. Gardner Sendromlu Bir Hastada İntraabdominal Desmoid Tümör Gelişimi
C. Tavusbay, Ö. Gür, E. Tarcan, H. Halıcı, E. Sarı, Ö. Akgül, N. Ekinci
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

14. Nadir Bir Varyasyon: Abdominal Aortadan Köken Alan Arteria Hepatica Communis
S. Karaıslı, Ö. Y. Yıldırım, Ö. Akgül., O. Özşay, H. Bağ, F. Ö. Kılıççıoğlu, N. Gülter
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

15. Pankreatikojejunal Anastomotik Stentler Pankreatik Fistülü Önlemede Ne Kadar
Etkilidir?
Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, O. Özşay, S. Karaıslı, H. Bağ, Ö. Y. Yıldırım, E. Tarcan
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

16. Premenopozal Ve Postmenopozal Meme Kanseri Olgularının Demografik Ve Prognostik Faktörler Açısından Karşılaştırılması
İ. Kızıloğlu, E. Tarcan, Ö. Akgül, Ö. Y. Yıldırım, O. Dülgeroğlu, S. Karaıslı,
M. Hacıyanlı
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

17. Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisinin Kliniğimizdeki Yıllar İçindeki Evrimi
İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, E. Tarcan, M. Peşkersoy, H. Kar, Ö. Gür, S. C. Çelik
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

18. Kadınların Bilinçlendirilmesinin Meme Kanserinin Erken Teşhisindeki Yeri
O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, E. Tarcan, M. Hacıyanlı, E. Sarı, Ö. Y. Yıldırım, S. Karaıslı
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

19. Kliniğimizde Opere Edilen Meme Kanseri Hastalarının Histopatolojik Dağilımı
Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, E. Tarcan, E. Sarı., E. Çapkınoğlu., S.
C. Çelik, F. A. Tatar
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

20. İnvaziv Lobuler Karsinomlarda Adjuvan Tedaviyi Etkileyen Histopatolojik Parametreler
İ. Kızıloğlu, Ö. Akgül, O. Dülgeroğlu, D. Yıldız, E. Sarı, E. Tarcan, H. Kar, C. Tavusbay, M. Peşkersoy
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

21. Desmoid Tümörlerdeki Cerrahi Deneyimimiz
T. Acar, H. Kar, C. Tavusbay, K. E. Kamer, Ö. Akgül, M. K. Atahan, N. Coşgun, M. Hacıyanlı
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

22. Memenin Primer Malign Lenfoması: 3 Vakalik Olgu Sunumu
T. Acar, A. Er, N. Coşgun, K. E. Kamer, H. Kar, D. Yıldız, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

23. Spinal Anestezi Altinda Laparoskopik Total Ekstraperitoneal İnguinal Herni Tamiri: Erken Sonuçlarımız
Ö. Akgül, C. Çiftdoğan, N. Akyel
Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2015

Certifications