mobil-telefon mobil-whatsapp
Op. Dr. Özgün Akgül2019-09-19T16:26:42+03:00

HAKKINDA
Op. Dr. Özgün Akgül
Obezite ve Metabolik Cerrahi

op-dr-ozgun-akgul-4

Op. Dr. Özgün Akgül, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2007 yılında bitirdikten sonra İzmir Kâtip Çelebi Üni. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde ihtisas eğitimine başlamış ve 2014 yılında Operatör Doktor olmuştur.
Uzmanlığını aldıktan sonra Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde 2016’ya kadar çalışmış, daha sonra Kordon Obezite Merkezi’nde görev almıştır. 

Türk Cerrahi Derneği, Metabolik Cerrahi Derneği ve Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği üyesidir.

Türk Cerrahi Derneği, 2014
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, 2015
Metabolik Cerrahi Derneği, 2016
İzmir Tabip Odası, 2016

​2014-2016 TC Sağlık Bakanlığı Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

2016 Kordon Obezite Merkezi

2016 Özel Ege Şehir Hastanesi

2012 Mide Kanseri Cerrahi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

2013 School of Oncoplastic Breast Surgery, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

2014 Türk Cerrahi Derneği, Cerrahi Yeterlik Belgesi

2015 Onkoplastik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Kursu

2015 14. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu

2015 13. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu

2015 Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Kursu

2015 Laparoskopik Cerrahi Sütür ve Stapler Teknikleri Kursu

2016 Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:
1. Asymptomatic Heterotopic Ossification on Abdominal Scar and Ileostomy

Ö. Akgül, E. Çapkınoğlu, M. K. Atahan

Annual Meeting of European Society of Surgery, 2012

2. Simultaneous Incarcerated Littre’s Hernia Repair and Extraanatomic By-pass Procedure of Our Case With Multiple Morbidity Factors

M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz

Premières Journées Internationales De Cardiologie et De Chirurgie Cardiovasculaire Sidi Bel Abbès, 2012

3. Gastrointestinal Stromal Tumor and Early Adenocarcinoma in Stomach

M. K. Atahan, Ö. Akgül, M. Hacıyanlı, K. E. Kamer, E. Tarcan

International Surgical Week, 2013

1. Çoklu morbidite etmenine sahip olguda inkarserasyonsuz Littre fıtığı tamiri ile eş zamanlı ekstraanatomik bypass uygulamamız

M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz

İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 2012

2. Proktolojide Hastalar Bizi Yanıltabilir mi?

E. Sarı, E. Çapkınoğlu, Y. Kumkumoğlu, S. Karaıslı, Y. E. Danış, İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, T. Acar, M. Hacıyanlı, Ö. Taşkaynatan

CausaPedia Hakemli Olgu Dergisi 2014;3:994

3. Laparoskopik adrenalektomi yapılan bir hastada sol retroaortik renal ven ve sağ sürrenal ven varyasyonunun rastlantısal birlikteliği

H. Kar, N.Cin, Y. Peker, E. Durak, Ö. Akgül, H. Bağ, F. Tatar

Dicle Tıp Dergisi 2015

1. Pilonidal Sinüs Tedavisindeki Klinik Tecrübelerimiz

N. Cin, F. A. Tatar, Y. Peker, H. Kar, C. Tavusbay, Ö. Akgül, H. Genç

Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2011

2. Dosetaksel Bazlı Kemoterapi Tedavisi Alan Hastada Gelişen Kolit Olgusu

H. Kar, N. Cin, Y. Peker, C. Tavusbay, Ö. Akgül, F. A. Tatar, H. Genç

Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2011

3. Nadir Görülen Bir Olgu: Duodenal Somatostatinoma

A. Er, N. Ekinci, Ö. Akgül, Ö. Dere, K. E. Kamer, T. Akgüner, M. Peşkersoy

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2012

4. Madde bağımlılığına bağlı mezenterik vasküler oklüzyon: Olgu sunumu

Ö. Akgül, M. K Atahan, İ. Kızıloğlu, N. Coşgun, B. Taşkın, E. Tarcan

Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2013

5. Memenin Paget Hastalığı Klinik Deneyimlerimiz

H. Kar, N. Cin, Ö. Akgül, E. Durak, K. E. Kamer, A. A. Sarı, S. C. Yiğit, M. Hacıyanlı, E. Tarcan

Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2013

6. Çoklu morbidite etmenine sahip olguda inkarserasyonsuz Littre fıtığı tamiri ile eş zamanlı ekstraanatomik bypass uygulamamız

M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz

Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 2013

7. Rastlantısal Ve Rastlantısal Olmayan Papiller Tiroid Mikrokanserlerinin Klinik Ve Patolojik Karakteristik Özellikleri

Ö. Akgül, K. E. Kamer, M. B. Gökova, E. Sarı, T. Acar, M. Peşkersoy, M. Hacıyanlı

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

8. İntestinal Obstruksiyona Neden Olan Paraduodenal Herni Olgusu

E. Sarı, S. Karaıslı, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, T. Acar, K. Yemez, C. Onak, M. Bayındır, E. Tarcan

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

9. Primer Hiperparatiroidi Hastalarında İntraopereratif Parathormon Ölçümünün Etkinliği

E. Sarı, M. Hacıyanlı, Y. Kumkumoğlu, S. Karaıslı, Ö. Dere, Ö. Akgül, Ö. S. Gür

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

10. Primer Tiroid Lenfomasında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları: 4 Olgu Sunumu

H. Genç, T. Acar, N. Coşgun, Ö. Akgül, E. Sarı, S. Karaıslı, K. E. Kamer, M. Hacıyanlı

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

11. Laparoskopik Sağ Adrenalektomi Yapılan Bir Hastada, Sol Retroaortik Renal Ven

Varyasyonu İle Sağ Adrenal Ven Varyasyonunun Rastlantısal Birlikteliği

H. Kar, N. Cin, Y. Peker, E. Durak, Ö. Akgül, H. Bağ, F. A. Tatar

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

12. Laparaskopik Sürrenalektomi Sonuçları İle Açık Sürrenalektomilerin Karşılaştırılması

O. Dülgeroğlu, M. Hacıyanlı, Y. Kumkumoğlu, Ö. Gür, E. Durak, F. A. Tatar, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

13. Gardner Sendromlu Bir Hastada İntraabdominal Desmoid Tümör Gelişimi

C. Tavusbay, Ö. Gür, E. Tarcan, H. Halıcı, E. Sarı, Ö. Akgül, N. Ekinci

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

14. Nadir Bir Varyasyon: Abdominal Aortadan Köken Alan Arteria Hepatica Communis

S. Karaıslı, Ö. Y. Yıldırım, Ö. Akgül., O. Özşay, H. Bağ, F. Ö. Kılıççıoğlu, N. Gülter

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

15. Pankreatikojejunal Anastomotik Stentler Pankreatik Fistülü Önlemede Ne Kadar

Etkilidir?

Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, O. Özşay, S. Karaıslı, H. Bağ, Ö. Y. Yıldırım, E. Tarcan

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

16. Premenopozal Ve Postmenopozal Meme Kanseri Olgularının Demografik Ve Prognostik Faktörler Açısından Karşılaştırılması

İ. Kızıloğlu, E. Tarcan, Ö. Akgül, Ö. Y. Yıldırım, O. Dülgeroğlu, S. Karaıslı,

M. Hacıyanlı

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

17. Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisinin Kliniğimizdeki Yıllar İçindeki Evrimi

İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, E. Tarcan, M. Peşkersoy, H. Kar, Ö. Gür, S. C. Çelik

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

18. Kadınların Bilinçlendirilmesinin Meme Kanserinin Erken Teşhisindeki Yeri

O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, E. Tarcan, M. Hacıyanlı, E. Sarı, Ö. Y. Yıldırım, S. Karaıslı

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

19. Kliniğimizde Opere Edilen Meme Kanseri Hastalarının Histopatolojik Dağilımı

Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, E. Tarcan, E. Sarı., E. Çapkınoğlu., S.

C. Çelik, F. A. Tatar

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

20. İnvaziv Lobuler Karsinomlarda Adjuvan Tedaviyi Etkileyen Histopatolojik Parametreler

İ. Kızıloğlu, Ö. Akgül, O. Dülgeroğlu, D. Yıldız, E. Sarı, E. Tarcan, H. Kar, C. Tavusbay, M. Peşkersoy

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

21. Desmoid Tümörlerdeki Cerrahi Deneyimimiz

T. Acar, H. Kar, C. Tavusbay, K. E. Kamer, Ö. Akgül, M. K. Atahan, N. Coşgun, M. Hacıyanlı

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

22. Memenin Primer Malign Lenfoması: 3 Vakalik Olgu Sunumu

T. Acar, A. Er, N. Coşgun, K. E. Kamer, H. Kar, D. Yıldız, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu

Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014

23. Spinal Anestezi Altinda Laparoskopik Total Ekstraperitoneal İnguinal Herni Tamiri: Erken Sonuçlarımız

Ö. Akgül, C. Çiftdoğan, N. Akyel

Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2015

DAKİKALAR İÇİNDE RANDEVU AL
Online Randevu

Randevu Al sayfasından istemiş olduğunuz gün ve saati seçin, dakikalar içerisinde randevu alın…
Randevu Al

GenelCerrahi
Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) Ameliyatı, Obezite Cerrahisi, Diyabet Cerrahisi, Metabolik Cerrahi, Laparoskopik Safra Kesesi Ameliyatı, Fundoplikasyon – Laparoskopik Cerrahi, Laparoskopik Fıtık Tedavisi, Laparoskopik Apendektomi, Kolon ve Rektum Cerrahisi, Gastrik Bypass

Obezite Cerrahisi
(Bariatrik Cerrahi)

Obezite, yüksek kalorili beslenme ve hareketsiz yaşam nedeniyle oluşan, sağlığı bozacak ölçüde anormal ve aşırı yağ birikmesidir.

Diyabet Cerrahisi
Diyabet tedavisinde ilaç tedavisi, diyet ve egzersizle kan şekeri kontrolü sağlanamadığında diyabet cerrahisi uygulanmaktadır.

Laparoskopik Fıtık Tedavisi
Fıtıklar en çok kasık bölgesinde, göbekte ve eski ameliyat kesi yerlerinde görülür.

Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi
Laparoskopik (kapalı) kolon ve rektum cerrahisi, karın cildinde açılan 4-5 delikten gerçekleştirilen ameliyatlardır.

Gastrik Bypass
Bu operasyonda, midenin büyük kısmı ve duodenum (12 parmak bağırsağı) devre dışı bırakılır, küçük hacimli bir mide bölümü bağırsaklara bağlanır.

Metabolik Cerrahi
Metabolik sendrom, insülin direnciyle başlayan obezite, glukoz intoleransı veya tip 2 diyabet, trigliserit yüksekliği, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı (KAH) gibi sistemik bozuklukların birbirine eklendiği ölümcül bir hastalıktır.